Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, zure datu pertsonalen tratamenduei buruzko honako gai hauen berri ematen dizugu:

Tratamenduaren arduraduna: AZK TALDEA, S.A.; IFZ: A2017747; helbidea: Osinaga kalea 2, 1. esk., 20500 Arrasate (Gipuzkoa).

Tratamenduaren helburua: jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak erabiliko ditugula formulario honen bidez egiten duzun kontsulta edo eskaera kudeatzeko eta erantzuteko, edo, bestela, zure curriculum vitaea eransten badiguzu, egingo ditugun langileen hautaketa-prozesuetan duzun parte-hartzea kudeatzeko.

Era berean, formularioaren ondoan horretarako prestatutako laukitxoa markatuz baimena ematen baduzu, zure identifikazio eta harremanetarako datu pertsonalak erabiliko ditugu gure enpresari, produktuei, zerbitzuei, albisteei, eskaintzei edo sustapenei buruzko informazio buletinak edo newsletterrak posta elektronikoz bidaltzeko.

Ildo horretan, jakinarazten dizugu MailChimp erabiltzen dugula modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak hobeto kontrolatzeko. The Rocket Science Group Llc-ek garatutako plataforma da, eta zerbitzu hori ematen duenak bidalketa horietan hartzaileen jardueraren jarraipena egiteko gailuak instalatzea eskatzen du, mezuen irekiera eta postetako esteken pultsazioa kontrolatzeko eta bildutako informazioarekin kanpainen jarraipen-txostenak egin ahal izateko.

Bildutako datu pertsonalak: formulario honen bidez biltzen ditugun datu pertsonalak beharrezkoak dira zure kontsulta edo eskaera kudeatzeko edo egiten ditugun hautaketa-prozesuetan zure parte-hartzea kudeatzeko, eta, beraz, nahitaez eman behar dituzu. Hala egiten ez baduzu, ezingo dizugu erantzun.

Tratamenduaren legitimazioa: zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa kontsulta edo eskaera egitean sortzen den harreman juridikoa gauzatzeko duen beharra da.

Zure curriculum vitae-a eransten badiguzu, bertan jasotako datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa kontratu aurreko neurriak aplikatzeko duen beharra da, zuk hala eskatuta.

Bestalde, merkataritza-informazioa bidaltzeko zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa, hala badagokio, formularioaren ondoan horretarako prestatutako laukitxoa markatuta ematen duzun baimena da.

Datuen hartzaileak: ez zaie hirugarrenei datuak lagatzen, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Hala ere, informazioa kudeatzeko gai batzuetarako hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu, tratamenduaren eragile gisa jarduten dutenak, eta haiekin sinatu dugu datuen tratamendurako dagokion kontratua, DBEOren 28.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Datuen nazioarteko transferentziak: posta elektronikoaren sistema eta informazioaren kudeaketa bezalako gai batzuetarako Google Llc-en zerbitzuak erabiltzen direla jakinarazten dizugu, eta modu eraginkorrago, dinamiko eta operatiboago batean kudeatzeko eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak hobeto kontrolatu ahal izateko, MailChimp erabiltzen dugu, The Rocket Science Group Llc-ek garatutako plataforma bat.

Enpresa horiek tratamenduaren arduradun gisa jarduten dute, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, haien erabilera dakarten datuen nazioarteko transferentziek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan jasotako berme egokiak dituzte (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausula tipoak).

Datuak gordetzeko epea: formulario hau betetzerakoan ematen dizkiguzun datu pertsonalak kontsulta edo eskaera kudeatzen ari garen bitartean bakarrik gordeko dira, eta tramitazioa amaitutakoan, ezabatu egingo dira.

Zure curriculum vitaea eransten badiguzu, gehienez ere bi urtez gordeko dugu, eta, ondoren, ezabatu egingo dugu.

Merkataritza-informazioa bidaltzeari dagokionez, zure datu pertsonalak gordeko ditugu, hala badagokio, emandako baimena ezeztatu arte. Hori edozein unetan eta bidaltzen dizugun merkataritza-komunikazio bakoitzean egin ahal izango duzu, eta sistema erraz eta doakoa izango duzu jasotzen jarraitzeari uko egiten diozula adierazteko.

Datuak babesteko eskubideak: zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo eramateko eska dezakezu, AZK TALDEA, S.A.ri eskaera bat bidaliz idatziz (Osinaga kalea 2, 1. esk., 20500 Arrasate, Gipuzkoa), edo administracion@azk.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, betiere zure NANaren fotokopiarekin batera.

Erreklamazioa kontrol-agintaritzaren aurrean: erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bai egoitza elektronikoaren bidez, bai haren etxean (Jorge Juan kalea 6, 28001 PK, Madril).