Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, zure datu pertsonalen tratamenduei buruzko gai hauen berri ematen dizugu:

Tratamenduaren arduraduna: AZK TALDEA, S.A.; IFZ: A2017747; helbidea: Osinaga kalea 2, 1. esk., 20500 Arrasate (Gipuzkoa).

Tratamenduaren helburua: Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak erabiliko ditugula inprimaki honen bidez egiten duzun kontsulta edo eskaera kudeatzeko eta erantzuteko, edo, bestela, curriculum vitaea bidaltzen digutenen kasuan, langileak hautatzeko egiten ditugun prozesuetan parte hartzeko.

Era berean, baimena ematen baduzu formularioaren ondoan horretarako dagoen laukitxoa markatuz, zure identifikazio-datu pertsonalak eta harremanetarako datuak erabiliko ditugu posta elektronikoz bidaltzeko newsletterrak edo informazio-buletinak gure enpresari, produktuei, zerbitzuei, berriei, eskaintzei edo sustapenei buruz.

Era berean, jakinarazten dizugu posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta hobeto kontrolatu ahal izateko, The Rocket Science Group Llc-ek garatutako MailChimp plataforma erabiltzen dugula. Plataforma hori erabiltzeak esan nahi du zerbitzu hori ematen duenak hartzaileen jardueraren jarraipena egiteko gailuak instalatu behar dituela bidalketa horietan, mezuen irekiera kontrolatzeko eta mezuetan dauden estekak sakatu eta kanpainen jarraipen-txostenak bildu ahal izateko.

Bildutako datu pertsonalak: Formulario honen bidez jasotzen ditugun datu pertsonalak zure kontsulta edo eskaera kudeatzeko edo egiten ditugun hautaketa-prozesuetan zure parte-hartzea kudeatzeko beharrezkoak direnak dira; beraz, nahitaez eman behar dituzu, eta, hala egin ezean, ezin izango dugu erantzun.

Tratamenduaren legitimazioa: Datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da kontsulta edo eskaera egitean sortzen den harreman juridikoa gauzatzeko beharrezkoa dela.

Zure curriculum vitaea eransten badiguzu, bertan jasotako datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren kontratua gauzatzeko.

Bestalde, merkataritza-informazioa bidaltzeko zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da, hala badagokio, formularioarekin batera horretarako gaitutako laukia markatuz ematen duzun baimena.

Datuen hartzaileak: Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Hala ere, informazioa kudeatzeko gai batzuetarako, tratamenduaren eragile gisa jarduten duten hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu, eta horiekin sinatu dugu datuak tratatzeko kontratua, DBEOren 28.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Datuen nazioarteko transferentziak: Jakinarazten dizugu zenbait gaitarako, hala nola, posta elektronikoko sistemarako eta informazioaren kudeaketarako, Google Llc-en zerbitzuak erabiltzen direla, eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun merkataritza-komunikazioak modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta egokiagoan kontrolatu ahal izateko, MailChimp erabiltzen dugula, The Rocket Science Group Llc-ek garatutako plataforma.

Enpresa horiek tratamenduaren arduradun gisa jarduten dute, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, horiek erabiltzea dakarten nazioarteko datu-transferentziek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan jasotako berme egokiak dituzte (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausulak).

Datuak gordetzeko epea: formulario hau betetzerakoan ematen dizkiguzun datu pertsonalak kontsulta edo eskaera kudeatzen ari garen bitartean bakarrik gordeko dira, eta tramitazioa amaitutakoan, ezabatu egingo dira.

Zure curriculum vitaea eransten badiguzu, gehienez ere bi urtez gordeko dugu, eta, ondoren, ezabatu egingo dugu.

Merkataritza-informazioa bidaltzeari dagokionez, zure datu pertsonalak gordeko ditugu, hala badagokio, emandako baimena ezeztatu arte. Hori edozein unetan eta bidaltzen dizugun merkataritza-komunikazio bakoitzean egin ahal izango duzu, eta sistema erraz eta doakoa izango duzu jasotzen jarraitzeari uko egiten diozula adierazteko.

Datuak babesteko eskubideak: zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo eramateko eska dezakezu, AZK TALDEA, S.A.ri eskaera bat bidaliz idatziz (Osinaga kalea 2, 1. esk., 20500 Arrasate, Gipuzkoa), edo administracion@azk.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, betiere zure NANaren fotokopiarekin batera.

Erreklamazioa kontrol-agintaritzaren aurrean: erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, bai egoitza elektronikoaren bidez, bai haren etxean (Jorge Juan kalea 6, 28001 PK, Madril).